V posledních dnech se lidé pozastavují u příjemně barevných autobusových zastávek u Výstaviště a ve Smrkovické ulici vedle teplárny. „Polepy na obě zastávky zajistili žáci Základní školy Cesta v Písku, kteří si po dohodě navrhli sami i jejich grafiku,“ uvedla mluvčí města Písku Irena Malotová. Dodala, že děti se zapojily prostřednictvím odboru životního prostředí k celorepublikovému projektu Bezpečné zastávky. Ten iniciovala Česká společnost ornitologická. „Úhyn drobného zpěvného ptactva způsobený nárazy do prosklených ploch autobusových zastávek nás vedl k tomu, že jsme zmapovali potencionálně nebezpečná místa,“ vysvětlil David Schwedt z odboru životního prostředí.

Po vyhodnocení pro ptáky nebezpečných míst se písecký životní odbor po dohodě s městským architektem rozhodl pro jejich zabezpečení polepy. „Jde samozřejmě o zastávky v majetku města Písku,“ upřesnil David Schwedt z odboru životního prostředí. Dodal, že opatření budou pokračovat v průběhu září a října ve spolupráci s dalšími píseckými školami.

Velké prosklené plochy jsou pro ptactvo nejnebezpečnější v blízkosti hustých keřů a stromů, tedy v místech, která ptáci vyhledávají. Po jejich nárazu do skla dochází často k úhynům. „Pro zabezpečení však zdaleka nestačí jedna vylepená silueta dravce, jak se dosud často mylně interpretuje. Prosklenou plochu je nutné zviditelnit jako celek. Postupně proto chceme polepy aplikovat i na dalších vhodných místech ve městě, aby se riziko úhynu ptactva nárazem do skla snížilo ve městě na minimum,“ vysvětlil David Schwedt.