Písečtí gynekologové od roku 2013 provádějí odstranění dělohy pomocí moderní miniinvazivní techniky, tzv. totální laparoskopickou hysterektomii (TLH). V této chvíli je tedy možná jistá míra rekapitulace a zhodnocení práce týmu gynekologického oddělení.
Odstranění dělohy (hysterektomii) podstoupí ve svém životě téměř třetina českých žen. Hysterektomie tak patří mezi nejčastější velké gynekologické výkony. Hlavními důvody pro tento výkon jsou děložní myomy (svalové uzly), nepravidelná krvácení, sestupy dělohy, případně děložní nádory.

V minulém století se hysterektomie prováděla většinově z většího řezu v podbřišku, méně často pak vaginálně, tzn. přes poševní vchod. V posledních dvou desetiletích se však zlatým standardem při odstraňování nemocné dělohy stala LAVH (laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie). „Jedná se o výkon, který začíná laparoskopicky (ze dvou až tří drobných vpichů na břiše). Děloha se oddělí a operace končí vyjmutím dělohy vaginální cestou," vysvětluje primář gynekologie Michal Turek.

Takto je operováno 60-90% žen s onemocněním dělohy. „Existuje ale skupina žen, kde tento postup možný není. U takových pacientek bylo stále nutné odstraňovat dělohu z výše popsaného řezu podbřišku. Výkon tak byl tzv. otevřený, operační rozsah a rizika velká, navíc po operaci v podbřišku vzniká trvalá jizva. Nová metoda totální laparoskopická hysterektomie (TLH) však umožňuje operatérům právě u žen, u kterých by jinak bylo nutné operovat z řezu, provést výkon miniinvazivní, pro tělo šetřící," doplňuje lékařka gynekologie Jana Votíková.

Při TLH se celý výkon provádí laparoskopicky (ze vpichů méně invazivně, a to včetně závěrečného sešití pochvy, která po operaci             v pánvi zůstává. Výkon by nebyl možný bez špičkového vybavení operačního sálu – laparoskopické věže (monitor, koagulační jednotka, zdroj plynu pro zvětšení prostoru v břiše při operaci), videolaparoskopu (optická jednotka nejvyšší kvality pro sledování průběhu), speciálních a tenkých nástrojů a manipulačního setu.

Výhodou takového výkonu je absence řezu na břiše, pro pacientku šetrná preparace tkání v dutině břišní, menší krevní ztráta, kratší doba hospitalizace, kratší doba rekonvalescence (rychlejší hojení), snížení pooperační bolestivosti a výborný kosmetický efekt. Všechno toto je velkým benefitem pro ženy, ačkoliv výkon je výrazně náročnější pro operatéry. Ti naopak zvolili tímto způsobem operování podstatně méně komfortní přístup ale s vědomím převahy výhod pro operovanou ženu.

Písečtí lékaři se s metodou TLH seznámili u profesora Collineta na univerzitní klinice v Lille ve Francii. Dosud úspěšně provedli více než tři desítky těchto výkonů a zařadili se tak mezi gynekologická pracoviště  (v ČR je jich asi 20%), která ženám nabízejí všechny možnosti (techniky) odstranění dělohy včetně tohoto typu operace. Každá žena je v Písku operována způsobem, který je individualizován a zvolen přímo konkrétní pacientce s konkrétním onemocněním.

„Celkem je v Písku provedeno 160 hysterektomií za rok. Další stovky žen jsou operovány pro přednádorové stavy čípku (tzv. konizace)   a pro jiná onemocnění.  V urogynekologické operativě řešící ženskou močovou inkontinenci patří písecké pracoviště mezi největší              v ČR.  Gynekologicko-porodnické oddělení v Písku disponuje 36 standardními lůžky a sedmi lůžky JIP," doplňuje informace ředitel nemocnice Jiří Holan.