Ještě  do konce doby vegetačního klidu  budou postupně  pokáceny dvě desítky stromů.  Jde mimo jiné o solitérní lípu na parkovišti Bakaláře. Protože se jedná o dominantu této historické lokality, nechal odbor životního prostředí městského úřadu  zpracovat znalecký posudek.

„ Odborníci uvádějí,  že   kořeny lípy jsou zasaženy  dřevokaznou houbou. Časem dojde k odehnití kořenů a následně k pádu stromu, který je tak velmi  nebezpečný pro své okolí," vysvětlil  Miroslav Lojík z odboru životního prostředí MÚ Písek.

Podobně je na tom  lípa u Zemského hřebčince a javor   u penzionu v Budějovické ulici. Horolezci, kteří stromy ošetřovali, zjistili, že  jsou  svrchu  duté, prší do nich a postupně vyhnívají.

Do konce období vegetačního klidu se počítá s pokácením dalších stromů, které ohrožují obyvatele a  návštěvníky města. Konkrétně se jedná o javor v Kollárově ulici,  břízy u zimního stadionu a na Lesním hřbitově, lípu v parku na Mírovém náměstí a ovocné stromy ve vnitrobloku Kollárova. „Pokácením stromů však zeleň ve městě neubude. Nemocné stromy budou nahrazeny novými. Vysazených stromů bude více než těch pokácených," zdůraznil Miroslav Lojík.