Pohádkový les, který se koná v Milevsku na konci léta, se těší velké oblibě nejen dětí a rodičů. Jeho výjimečnost dokládá i příspěvek města. Radní hlavnímu organizátorovi pohádkového lesa, tedy maškarnímu sdružení, při přidělování kulturních grantů  odsouhlasili jednu z nejvyšších částek – dvacet tisíc korun.

„Je to kvalitní akce, která láká obrovské množství lidí. Podpořili jsme i pohádkový les v Něžovicích, i když menší částkou," řekl radní a předseda kulturní komise Zdeněk Hobzek.

V Milevsku rozdělili 225 tisíc korun, o peníze se přihlásili pořadatelé 36 akcí. Jako tradičně město podpořilo mnoho projektů Římskokatolické farnosti Milevsko nebo Klubu přátel Milevského dětského sboru, který získal například 25 tisíc korun na mezinárodní festival souborů. „Dostalo se skoro na všechny kromě pěti. Buď budeme podporu řešit jinak – tak jako v případě vydávání knih městskými organizacemi – nebo jsme usoudili, že žádosti do grantového systému úplně nepatří," vysvětlil místostarosta Martin Třeštík.

Knihu se chystá vydat místní muzeum, bude se jednat o vzpomínky malíře Karla Stehlíka a o městskou podporu by muzejníci přijít neměli. Radní peníze například také nedali premonstrátům na vybudování bylinkové zahrady.
Podporu od města naopak získala kapela Fantom, která v domě kultury oslavila prvního června čtyřicáté výročí. Peníze míří i mimo Milevsko. Například do Vlksic, kde se na tvrzi konají kulturní akce, do Hostína na Kovářovsku na divadelní přehlídku nebo do Chyšek místnímu dobrovolnému sboru hasičů.

Město kulturní granty poskytuje každý rok. Podle místostarosty Martina Třeštíka se počet žadatelů oproti loňsku mírně zvýšil.

O kulturní granty nemohou například už  žádat pořadatelé mysliveckých slavností Den sv. Huberta, které byly zařazeny do fondu významných městských akcí. To znamená, že akci bude město podporovat z jiných peněz.

Příjemci kulturních grantů
Milevský ženský a smíšený sbor – celkově 14 tisíc korun
Římskokatolická farnost Milevsko – celkově 37 tisíc korun
Klub přátel Milevského dětského sboru – celkově 32 tisíc korun
Spolek Kašpar – 5 tisíc korun
Václav Bláha – 10 tisíc korun
Odbor Klubu českých turistů Milevsko – 2 tisíce korun
Milevský kraj – 5 tisíc korun
Maškarní sdružení – 20 tisíc
Studio Lavadero – 6 tisíc korun
Centrum mladé rodiny Milísek – 2 tisíce korun
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku – celkově 15 tisíc korun
ČSŽ Něžovice – 4 tisíce korun
Fotoklub Milevsko – dva tisíce korun
Martin Pelich – 8 tisíc korun
Hudební skupina Fantom – 20 tisíc korun
Farní charita Milevsko – 5 tisíc korun
Josef Kašpar – osm tisíc korun
CML – tři tisíce
ProNás – tři tisíce
Český svaz chovatelů Milevsko – celkově 12 500 korun
Gymnázium Milevsko – pět tisíc
SDH Chyšky – 2500 korun
Racing Rescue – čtyři tisíce
Kompletní rozpis bude zveřejněn na webu města.