Na trase dlouhé téměř tři kilometry čekali se svými úkoly čerti, královská rodina, Mach a Šebestová, loupežnická sebranka z lesa Řáholce, čarodějnice, hladový Trautenberk s čeládkou, šašci a zvědavé babičky. Celkem 30 lidí v podobě pohádkových postav nebo dalších pomocníků udělalo maximum, aby si místní i přespolní děti užily svůj sváteční den. Akce měla jistě mouchy, ale snad si všichni cestu užili. Díky místnímu obecnímu úřadu, firmě Šepiko, ZOD Nemějice a Pekařství U Malých čakala na děti na konci trasy odměna a příjemné posezení s pečením buřtů.

Alena Lišková