Expozice připomíná i ojedinělý písecký fenomén – veršujícího uzenáře Josefa Jabulku, který si v roce 1906 otevřel uzenářský krámek na dnešním Havlíčkově náměstí. Své zboží propagoval v místním tisku zcela neobvykle – básničkami ve stylu: Nejlepší uzené, u Jabulky koupené.

S touto unikátní poezií se mohou zájemci seznámit na literárním odpoledni v Heydukově památníku v Tyršově ulici, které začíná v neděli 9. prosince v 16 hodin. Pořad pod názvem Poezii z masa a kostí připravili ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek a básník Bohuslav Richter.

Výstava o řeznickém řemesle v Písku a okolí.

Výstava o řeznickém řemesle v Písku a okolí.