V Putimi měli příležitost nahlédnout také do kostnice a prohlédnout si faru, kde se konají i koncerty a další kulturní akce. Kostel sv. Havla v Myšenci je pozoruhodný unikátními gotickými malbami v presbytáři.

„Málo známá je skutečnost, že vedle kostela stával mohutný hrad postavený Přemyslem Otakarem II., jehož pozůstatky jsou zde dodnes k vidění,“ upozornil památkář Jiří Hladký.

Závěr putování patřil tvrzi ze 16. století v Údraži, o které někteří historici tvrdili, že už neexistuje. Obec Albrechtice nad Vltavou ji postupně opravuje k dalšímu využití.