Ti budou v Mirovicích v letošním roce, podobně jako vloni, platit za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu za jednu popelnici 1100 korun včetně DPH za rok. Za to, že se zapojí do systému města na likvidaci tříděného odpadu – skla a plastů a budou využívat zdejšího sběrného dvora, zaplatí paušál 950 korun včetně DPH za rok. Za zapojení do systému města při třídění nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře, zaplatí padesát korun včetně DPH za rok.

Autor Stanislava Koblihová