Názory, podněty a připomínky sbírají zpracovatelé PUM a PUZ, tedy Centrum dopravního výzkumu a Atregia.

Veřejnost byla k připomínkování analytické části dokumentu vyzvána na projednání na začátku února.

Z celkového počtu deseti zaslaných podnětů se žádný nevěnoval projednané analytické části dokumentu. „Jednalo se především o podněty, na co by nemělo být zapomenuto v návrhové části, případně zpracovatelský tým obdržel návrhy, které doporučovala veřejnost, a to zejména v oblasti parkování a zeleně,“ uvedla mluvčí písecké radnice Irena Malotová s tím, že relevantními podněty se budou zpracovatelé zabývat v rámci sestavení návrhových opatření v návrhové části dokumentu.

V současné době se pracuje právě na tzv. návrhové části. Zpracovatelé žádají o komentáře ke zveřejněné vizi a z ní vycházejících cílů a od dnešního dne také k postupně zveřejňovaným opatřením pro jednotlivé oblasti dopravy a pro zeleň.