Ve formální části promluvil ministr Adam Vojtěch, který mimo jiné kladně zhodnotil roční působení Pacientské rady při ministerstvu zdravotnictví. Po něm dostal slovo předseda Pacientské rady Vlastimil Milata, který informoval o činnosti rady a řekl jednu nejdůležitější myšlenku – každý z nás je někdy pacientem. Každý tedy potřebuje zdravotnictví a Pacientská rada tedy zastupuje každého. Krátké projevy přednesli i náměstci ministra. V neformální části proběhl slavnostní přípitek a pohoštění. Došlo i na přímé setkání s panem ministrem, kde si našel čas si s účastníky popovídat. Za Diacel Písek se akce zúčastnila předsedkyně Zdenka Staňková. Pan ministr jí poděkoval za práci pro děti – diabetiky.

Zdenka Staňková