Od pondělí 7. října je zavřený podchod pod železniční tratí v Preslově ulici. Začíná jeho rekonstrukce, která potrvá zhruba do poloviny prosince. Podchod, který propojuje Preslovu a Smrkovickou ulici, bude třeba obcházet přes Nádražní ulici.

Vzhled podchodu zůstane zachován. Vymění se pouze vyvrácená zeď za novou železobetonovou. Kromě toho jsou v plánu jen drobné stavební úpravy. Podle Petra Matouška z odboru investic a rozvoje MÚ Písek se neponičené části nastaví železobetonovým věncem, do kterého se zakotví nové ocelové zábradlí. „Opraví se omítka a všechny zdi se opatří bezbarvým ochranným nátěrem proti různým sprejovým barvám,“ zmínil Petr Matoušek s tím, že stávající plochu nahradí nová zámková dlažba, rampy se přespádují, vymění se odvodňovací žlaby a přibude kanalizační šachta. Instalují se zde také nové lampy veřejného osvětlení.

Rekonstrukci udělá strakonická firma Prima za 3,4 milionu korun.

V místě, kde město opravuje podchod, souběžně Správa železniční dopravní cesty za 21 milionů korun buduje novou vlakovou zastávku Písek Jih na trati Tábor – Ražice.