Ten pořádá vždy na podzim, kdy účastníkům předá modrá trička a vyjde s nimi na pochod po městě Písku. „Chceme, aby také muži mysleli na své zdraví. Některá onemocnění prostaty a jiných orgánů mužského pánevního dna mohou být ve svém důsledku vážná. Smyslem je vysvětlit, že muži se nemusejí stydět nebo bát přijít na urologické vyšetření na prevenci. Lze tak dříve odhalit, a tím pádem i úspěšněji léčit, řadu onemocnění. Naše akce připomíná podobné pochody žen při prevenci nádorů prsu,“ uvedl spoluorganizátor pochodu a urolog písecké nemocnice MUDr. Jiří Ladman.

Trasa pochodu po Písku je vždy doplněna vystoupením lékařů urologického oddělení písecké nemocnice a diskuzí s veřejností. Po celou cestu účastníci akce rozdávají kolemjdoucím informační letáky. Večer zpříjemňuje hudební produkce. Akce se každoročně účastní kolem stovky lidí a rozdá se přes 400 letáků upozorňujících na onemocnění prostaty.

Pochod za zdravé chlapy v Písku.

Urologická onemocnění trápí stále větší počet mužů. Během posledních tří let na Urologickém oddělení Nemocnice Písek hospitalizovali téměř 2700 pacientů při kapacitě dvacet tři lůžek. Bylo zde provedeno bezmála čtyři sta operačně intervenčních výkonů. Cestou návštěvy urologické ambulance, která je v provozu každý pracovní den, projde ročně přes 8000 návštěv, což představuje více než 2600 pacientů.

Za rok 2015 přibylo tři sta pacientů a devět set ambulantních návštěv oproti roku 2014. „Jednoznačnou výhodou nemocnice je nepřetržitý provoz radiologie s počítačovou tomografií a přítomnost magnetické rezonance. Toto vše zpřesňuje a zrychluje diagnostiku a připravuje podmínky pro léčebný proces i na urologii,“ uvedl Jiří Holan, ředitel nemocnice.

„Za poslední tři roky jsme provedli více než padesát radikálních operací prostaty pro karcinom. V období nového tisíciletí se výskyt tohoto onemocnění v České republice téměř ztrojnásobil. Úmrtí na toto onemocnění je za stejné období ale více než třikrát nižší. To je dáno včasným záchytem a moderní, dynamicky se rozvíjející léčbou,“ uvedl primář Urologického oddělení Nemocnice Písek MUDr. Leoš Handrejch.

Počet nově vzniklých onemocnění rakoviny prostaty je v jižních Čechách padesát osm na 100 tisíc obyvatel. Jedná se o nejčastější nádorové onemocnění mužů vůbec. Ještě horší situace je u zhoubných nádorů ledvin. Výskyt nových případů je v jižních Čechách 24 až 26 na 100 tisíc obyvatel. To je dlouhodobě nejvíce v rámci celé České republiky. „Na našem pracovišti ročně úspěšně odoperujeme přes dvacet pacientů se zhoubným nádorem ledvin,“ sdělil primář Leoš Handrejch.

Významně roste i počet výskytu zhoubného nádoru (rakoviny) močového měchýře. U jeho výskytu došlo za posledních třicet let k téměř trojnásobnému zvýšení. „Počet pacientů, kteří na toto onemocnění zemřou, naštěstí dramaticky nenarůstá. Opět díky zkvalitnění diagnostických metod a včasnému záchytu,“ doplnil primář urologie Leoš Handrejch.