„Podzim bude v naší knihovně ve znamení dvou událostí – oslav stého výročí a nového 'rozjezdu' naší pobočky v domě kultury," říká ředitelka Městské knihovny Milevsko Petra Bláhová.

Knihovna v domě kultury vznikla v 50. letech jako odborová knihovna firmy ZVVZ Milevsko a sloužila pouze jejím zaměstnancům. Kolem roku 1980 byla otevřena pro veřejnost a knihy byly postupně uspořádány do volného výběru. V 90. letech knihovnu převzalo město Milevsko a v roce 2010 se stala pobočkou městské knihovny. Knihy byly postupně zkatalogizovány a pobočka se propojila s městskou knihovnou i elektronicky.

„Počet jejich čtenářů byl však velice nízký a stávající nabídka knihovny nebyla schopna přilákat čtenáře nové," říká Petra Bláhová.

Knihovnice během minulých měsíců proto zpracovaly koncept dalšího směřování této pobočky. Nyní již pracují na jeho uskutečnění, které by mělo být zdárně ukončeno do listopadu.

„Cílem je vytvořit přátelskou, otevřenou knihovnu s nabídkou přizpůsobující se svým čtenářům. Knihovnu zaměřenou na úzkou spolupráci s městskými organizacemi, jako jsou školy a domy seniorů," doplňuje k novince ředitelka.

ŘÍJEN PATŘÍ VÝSTAVÁM I DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Během října si v knihovně připomenou sté výročí. Právě před sto lety byla oficiálně založena Husova lidová čítárna a knihovna, ze které postupně vznikla městská knihovna.

„Nejen naši čtenáři se mohou těšit na výstavu seznamující s vývojem knihovnických služeb v Milevsku a zábavné putování historií knihovny," avizuje Petra Bláhová.
V říjnu se Milevští také mohou těšit na LiStOVáNí, což je cyklus scénických čtení. Poprvé zavítal do Milevska na konci června a už tehdy herec Lukáš Hejlík přislíbil další návštěvu. Čtenáři se tentokrát mohou těšit na čtení z knihy Faktor Merde.

Další výstavou budou staré tisky s názvem Dotkněte se historie. „Výstavu pořádá Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice. Její pracovníci představení vzácné tisky vztahující se k regionu. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout Bibli benátskou či kralickou," prozrazuje ředitelka.

Součástí říjnového programu bude opět beseda s Evou Taterovou, tentokrát bude vyprávět o Nikaragui.

Jeden čtvrtek v říjnu bude věnován dni otevřených dveří. „Návštěvníci budou moci nahlédnout do 'zákulisí' knihovny, popovídat si se zaměstnanci knihovny o jejich práci či se seznámit s fungováním metodického oddělení, pod které spadá jednadvacet obecních knihoven. Pro čtenáře budeme mít dárek v podobě možnosti nákupu nových knih za více než příznivé ceny a pro všechny hudební vystoupení a další překvapení. Takže určitě se bude na co těšit," dodává ředitelka Městské knihovny Milevsko Petra Bláhová.