Jedním z nich je i obchůzka Tří králů, a tak se i v letošním roce 6. ledna v podvečer vydaly děti z Kovářovánku, nad kterým má uvedená společnost záštitu, na cestu po Kovářově.

Ve staré sednici u Škochů se před obchůzkou ustrojily za Kašpara, Melichara a Baltazara, připravily nezbytný Betlémek, posvěcenou křídu i kasičku s prvním závdavkem.

Tří králové navštívili řadu stavení v obci, kde vždy po příchodu pozdravili a poté přednesli tradiční vinšování k novému roku. Všem, kdo měli zájem, napsali také na dveře či futra posvěcenou křídou zápis K+M+B 2018 a předali kapesní kalendářík s vyobrazením právě Tří králů.

manželé Milan a Pavla Škochovi