Šok, arogance, zvůle, zákulisní  hry. Taková slova padají při sporu o Pleskotovu lávku U Václava. Situace se neuklidnila ani poté, co zastupitelé „zařízli" peníze na lávku v roce 2014. Město pokračuje v přípravě  stavby, což její odpůrce dráždí. Starosta Ondřej Veselý mluví o „logickém pokračování v projektování", Dalibor Říhánek, který má zahradu u místa, kde má lávka stát, o „podlém obcházení občanů města".

Nejnovější střet rozvířilo územní rozhodnutí o umístění stavby lávky, které tento týden vydal odbor výstavby 
a územního plánování Městského úřadu v Písku.

„Proč stále tvrdošíjně trváte na zkažení posledního volného přírodního kusu krajiny, který ještě v Písku zbyl? My, Václaváci, nechceme stále spěchat a pokud budeme mít potřebu navštívit protější břeh Hradiště, rádi se projdeme přes ostrov nebo si zajedeme autem po obchvatu," říká Dalibor Říhánek.

Výstavba lávky přes Otavu mezi prudce se rozvíjejícími městskými částmi Hradiště 
a Václavské Předměstí je podle starosty jednou ze zásadních investic města. „Skutečnost, že lávku projektuje jeden z nejvýznamnějších architektů současnosti Josef Pleskot, který pochází z Písku, ale dosud zde neprojektoval žádnou veřejnou stavbu, je zárukou, že zde vznikne vynikající architektonické dílo," zdůrazňuje Ondřej Veselý.

O výstavbě lávky a uzavření smlouvy s architektem Josefem Pleskotem rozhodla rada v minulém roce. Zastupitelé ale nezařadili lávku do rozpočtu roku 2014. „Nicméně hlavními argumenty byla projektová nepřipravenost stavby a snaha udržet rozpočtové výdaje na nízké úrovni," zdůraznil Ondřej Veselý.

Odpor proti výstavbě starosta zaznamenal pouze u tří zastupitelů a u zastupitele Miroslava Sládka šlo o nesoulad s tím, že lávku projektuje architekt Josef Pleskot.

„Z výše uvedeného tedy logicky vyplývá, že pokračujeme v projektování lávky, získání všech potřebných povolení a přípravě potřebných majetkových vypořádání tak, abychom vše měli kompletně zpracováno a již v roce 2015 mohla být lávka budována," uvedl Ondřej Veselý. Město tedy nepočítá s tím, že by lávka byla postavena ještě letos,  což je v souladu s usnesením zastupitelů  o rozpočtu.

„Jsem proto šokován vyjádřením některých zastupitelů, kteří přípravu projektu považují za 'zvůli' či 'aroganci' vedení města. Svědčí to podle mého o naprostém nedostatku jejich rozhledu a malosti, o upřednostňování politických cílů před zájmy města a o naprosté neznalosti postupů města a příprav staveb," zdůraznil Ondřej Veselý.

Proti rozhodnutí o umístění lávky mohou účastníci řízení, kteří se domnívají, že se stavba může nějakým způsobem dotknout jejich práv, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Lávka
Měla by spojit Václavské Předměstí s Hradištěm v místě jezu za Jitexem. Rozpočet činí 25 – 28 milionů korun. Zastupitelé ji 
z rozpočtu na rok 2014 škrtli.