Společnost Metrostav, která zakázku s nejnižší nabídnutou cenou vysoutěžila, však před uzavřením smlouvy z kapacitních důvodů odstoupila. Další v pořadí – společnost SPM CZ – chtěla o devět milionů víc, což pro město není přijatelné. Radní tedy schválili vypsání nového výběrového řízení. „Zachovali jsme stejné podmínky,“ potvrdila radní města a architektka Petra Trambová.

Lávka navržená architektem Josefem Pleskotem má být součástí cyklistické stezky a chodníku spojujících Hradiště s průmyslovou zónou. Celkové náklady jsou odhadem 50 milionů, jen na lávku 33 milionů korun.