„Rozhodli jsme, že je zveřejníme způsobem, který doporučuje úřad vlády. Myslíme si, že když se budeme chovat podle jeho vzoru, tak to snad nebude špatně," vysvětlil místostarosta Martin Třeštík, který narážel na debaty, které zveřejňování provázejí.

Lidé v tabulce najdou výši hrubých platů za roky 2011, 2012 a 2013. „Vždycky v pořadí od nejvyššího k nejnižšímu. Není to jmenovitě," popsal.

Podle místostarosty se zveřejňováním obecně nemají žádný problém. „Ale někdo nám musí říci, že když to zveřejníme jmenovitě, tak tím nespácháme trestný čin nebo neporušíme něčí práva. Když nám jeden senát tvrdí, že něco zveřejnit musíme, a druhý, že nesmíme, tak si vybíráme druhou variantu,"  dodal místostarosta.

Tabulka zahrnuje výplatu jedenácti vedoucích zaměstnanců úřadu a dvanácti statutárních orgánů městských organizací.