Téma je to kontroverzní, což potvrdila beseda vedení města a odborníků s občany, kterých do písecké knihovny přišlo ve středu 18. ledna v podvečer téměř sto padesát. Výrazné zastoupení zde měli právě obyvatelé Smrkovic, kteří chtějí proti záměru radnice tvrdě bojovat. Jednou z forem odmítnutí záměru je i petice, za kterou stojí Pavel Šebelle a jejíž internetová verze doposud nasbírala kolem dvou set podpisů.

Zástupci radnice, teplárny, společnosti Odpady Písek a zpracovatelů technických a ekonomických aspektů projektu ze společnosti EVECO Brno nabízeli během svých prezentací argumenty podporující výstavbu ZEVO a pokusili se rozptýlit z pléna vznášené obavy. Jednatel společnosti Odpady Písek Jakub Šimoník označil plánované zařízení za aktuálně jedinou funkční technologii. Ředitelka písecké teplárny Andrea Žáková srovnávala ekonomičnost provozu a výslednou cenu tepla pro domácnosti. Teplárna bude muset navíc vyřešit náhradu uhelného kotle a využití ZEVO vychází podle prezentovaných údajů nejvýhodněji. Odborníci pak přidali informace o plnění přísných limitů vypouštěných škodlivin.

Co odpůrcům vadí nejvíce? Téměř všichni řečníci z řad veřejnosti zmiňovali vliv na životní prostředí, zhoršení kvality ovzduší nebo zatížení místních komunikací důsledkem svozu odpadu z Písecka a Strakonicka. Červeným hadrem je pro odpůrce také uvažovaná kapacita spalovny. Ta má být padesát tisíc tun odpadu ročně a několikanásobně převyšuje potřeby města. Počítá tedy i s odpadem z okolních měst na základě předem uzavřené dohody. “Co když dohody nebudou platit a spalovna zůstane nevyužitá?” zaznívalo v sále. Otázka padala v souvislosti s budoucím vysokokapacitním zařízením ve Vrátě u Českých Budějovic a plánovaném ZEVO Planá nad Lužnicí. S pochopením se nesetkalo ani tvrzení, které ZEVO označuje za jedinou možnost mimo odvozu odpadu do jiné spalovny.

Záměr ZEVO Písek je aktuálně v procesu EIA, který posuzuje vliv na životní prostředí. Až následně se na základě studie proveditelnosti zastupitelé rozhodnou, zda dají spalovně zelenou, nebo budou hledat jiné řešení. Zda bude zařízení opravdu stát, bude vybudované překladiště odpadu, či se Písek vydá zcela jinou cestou, tak zatím jasné není. Jisté však je, že se občané k ZEVO nevyjadřovali naposledy. Starosta města Michal Čapek zcela nevyloučil ani možnost referenda.