Téměř milion korun chtějí dát písečtí radní za nový strategický plán pro Písek. Za peníze se dozví, jak by se mělo město rozvíjet do roku 2025.
„Méně aut, více lidí a více kultury na píseckých náměstích, což přispěje k jejich zlidštění," popisuje radní Petra Trambová jednu z cest jak oživit centrum města, což má být podle ní zásadním cílem strategického plánu.

Písečtí by se měli mimo jiné dozvědět i to, co mají podniknout s prázdnými budovami v centru, jako jsou dům U Koulí, ze kterého se odstěhovala základní umělecká škola, budova bývalých kasáren, z níž odešla obchodní akademie, nebo bývala škola na Alšově náměstí, kam se má stěhovat knihovna. Napovědět by jim měl dokument i v případě řešení otázky parkování či zatraktivnění města pro turisty.

Strategický plán, který operoval s vizí Písku v roce 2020, má město od roku 2001, od té doby ho dvakrát aktualizovalo.

Jednou z priorit v roce 2001 bylo „vytvořit v Písku účinný a pružný vzdělávací systém schopný reagovat na potřeby trhu práce a podniků a produkovat kvalifikovanou sílu potřebnou pro jejich rozvoj." To se však příliš nepovedlo. Firmy, které mezitím zaplnily průmyslovou zónu, se o kvalifikované pracovníky „perou".

Písecké školy odborníky, které by firmy využily, ani po 13 letech od zpracování plánu, nenabízejí.

„Vzhledem k tomu, že vstřikování plastů nemá v místním regionu příliš velkou tradici, je obtížné získávat nové kvalifikované pracovníky. Nám se jedná o seřizovače vstřikovacích lisů, o technology vstřikování plastů, technologa svařování plastů, o nástrojaře či elektronika. Střední školy na Písecku požadované profese neprodukují a vysoké školy zaměřené na náš obor jsou daleko," říká ředitel HEYCO WERK ČR Josef Hrouda.

„Snažíme se jít cestou firemního vzdělávání a vychovat si odborníky interně. Zaměřujeme se i na mladé studenty, kteří ještě navštěvují školu," řekla pro Písecký deník Iva Kroupová, prokuristka Kunststoff-Fröhlich sídlící v průmyslové zóně.

Město počítá, že veřejná zakázka bude vyhlášena v průběhu září, v listopadu by už měl předkladatel vítězného návrhu začít dokument zpracovávat a hotovo by mělo být v září příštího roku. Obyvatelé města budou mít o přípravě strategického plánu podrobné informace. Vedení radnice plánuje veřejná slyšení, projednání a dokonce sociologický průzkum.

Hlavní roli při výběru zpracovatele tentokrát nebude hrát cena. „Dokument strategického plánu je takové povahy, kdy nemůže být jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena. V takovém případě nelze předpokládat kvalitní zpracování," zdůvodnil Václav Filip z Městského úřadu Písek.