I přes  nepříznivé počasí se během dne dostavilo více než 40 brigádníků a do 16. hodiny, kdy začalo vydatně  pršet, se stihla udělat veškerá naplánovaná práce. Při příchodu se každý pracovník zaregistroval do  prezenční listiny, kde podpisem stvrdil souhlas s bezpečnostními pravidly a s prací na vlastní nebezpečí.

Zároveň každý dostal stravenku na oběd, který zajišťoval Hostinec u Čižinských a mohl se seznámit  s programem brigády, který visel na kaštanu u vstupu na farní zahradu.  Jan Pich a páter Zdík přivítali brigádníky, kteří se rozdělili do pracovních skupin, a ihned se začalo pracovat.

Skupina „Bouráků" za spolupráce bagru odstranila cihlový plot u fary a zbourala čekárnu. Rozebrali dlážděný chodník k faře a otloukali zítku plotu. Suť byla odvážena do Květuše. Další skupina začala  zpevňovat a otloukat starou zeď, která se stane základem pro zelenou pergolu. Očistili i zítku sousedící s pozemkem ZD.

Skupina „Dřeváků" uklidila suché palivové dřevo z dřevníku do sklepa a do dřevníku složili  dřevo, které na místě štípali. Po obědě se z Dřeváků stali Křováci a za odborné spolupráce dvou dřevorubců  z Nosetína a Radíkov vyčistili křoví a keře v okolí pomníku před kostelem. Odvoz zeleně zajistil starosta Miroslav Maksa obecním traktorem. Souběžně s ostatními pracemi byly přiváženy placaté kameny na stavbu z Modlíkova.

Významnou pracovní skupinou byla občerstvovací skupina, která zajistila v 10 hodin svačinu a teplé nápoje a  další svačinu po skončení brigády. Po 12. hodině brigádníky čekal oběd v Hostinci U Čižinských.  Program a plán brigády byl dodržen, všechny naplánované práce se úspěšně zvládly. Jen počasí pokazilo  plánované opékání špekáčků.

Vladimíra Bendová, Naše Chyšecko, o. s.