„Město má na provozování vodohospodářského majetku od roku 2010 uzavřenou koncesní smlouvu s firmou ČEVAK na patnáct let. Pro získání dotace by doba musela být o pět let kratší. Navrhovali jsme, že bychom se s ČEVAKem dohodli na zkrácení smlouvy o pět let," uvedl místostarosta Josef Knot (TOP 09).

To by však nepomohlo, SFŽP trvá na nové koncesní smlouvě. Ve středu se uskutečnila schůzka představitelů města a společnosti ČEVAK. Vzhledem k závažnosti problematiky byli přítomni i zástupci majitelů, ale k žádné konkrétní dohodě nedošlo.

„ČEVAK je ochoten od koncesní smlouvy ustoupit, ale požaduje odstupné ve výši odpovídající dotaci. V tom případě by pro město nula od nuly pošla. Do konce března má ČEVAK předložit návrhy na řešení situace a potom se znovu sejdeme u jednacího stolu. Věnujeme tomu velkou pozornost, protože bez dotace téměř 200 milionů nemůžeme obě akce uskutečnit," vysvětlil místostarosta Vojtěch Bubník (VPN).

Situaci ještě komplikuje havarijní stav Jiráskova mostu, který nutně vyžaduje opravu.

I když jsou dotace na rekonstrukci úpravny vody a ČOV zatím na vodě, město pokračuje v přípravách na obě akce. Mnoho času totiž není. Peníze z tohoto fondu se musí vyčerpat do konce roku 2015.

Radní již na prvním únorovém zasedání schválili návrh veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace k modernizaci úpravny vody. Předpokládané náklady jsou 144 milionů korun, evropské peníze by mohly zaplatit téměř 93 milionů.

Současná úpravna vody je na pravém břehu Otavy pod Hradišťským vrchem v blízkosti Václavského jezu. Zkušební provoz zde začal v prosinci 1968. Stavební úpravy se nebudou týkat odběrného místa surové vody. Počítá se mimo jiné s modernizací a intenzifikací rychlofiltrů a s novými zařízeními pro rozpouštění a automatické dávkování chemikálií.

Město uvažovalo i o dalších formách, jak modernizovat úpravnu. Jednou z nich je pronájem Jihočeskému vodárenskému svazu, jehož prostřednictvím jde do městského řadu 20 procent pitné vody, 80 procent z místního zdroje.

„Vodárenský svaz požaduje tento poměr výrazně změnit, což by pro město nebylo zatím výhodné. Další z možností je postavit zcela novou úpravnu v sousedství vodojemu. Jde však jen o návrhy," informoval místostarosta Vojtěch Bubník.

Dotace 102 milionů korun by se týkala úprav na čistírně odpadních vod, kde jsou předpokládané náklady 174 milionů korun. I tady vyplacení dotací z evropských peněz brzdí dlouhodobá koncesní smlouva.

„Na čistírně se počítá s instalací provzdušňování a dále zařízením na výrobu elektřiny z bioplynu. Zatím se bioplyn využívá k ohřevu vyhnívací nádrže a provozní budovy, ale využití by se mohlo do budoucna rozšířit," myslí si Vojtěch Bubník.

Pokud bude město chtít dotace, musí vypsat nové koncesní řízení. To je zatím velmi pravděpodobné řešení situace. To i následná výběrová řízení na dodavatele obou akcí mohou trvat dost dlouho a určitou hrozbou je termín pro vyčerpání dotace .

„V případě realizace obou projektů musí být kolaudace s předchozím zkušebním provozem do konce roku 2015. Bude to na hraně, ale vše se stihne," je přesvědčen místostarosta Josef Knot.