O požadavku jednali zastupitelé na svojí poslední schůzia i když by všichni zámeckou zahradu a park uvítali,nakonec přišli na to, že kývnout na souhlas není až tak jednoduché.Jakýsi park sice byl kdysi v minulosti součástí historického areálu, ale vše se změnilo s výstavbou Kestřanky, která je siceuzavřená, ale spousta majetkoprávních věcí kolem této kdysi zamýšlené reprezentativní restaurace a společenského sálu je nedořešena ajednání která jsou v běhu, potrvají zhruba tak ještě půl roku.
Dalším problémem, který se v souvislosti s prodejem pozemků objevil a musí se právně ošetřit, jsou některé inženýrské sítě v majetku obce, které přes pozemky vedou.
Do jisté míry by byl řešením pronájem, ale majitelé tvrzí asi těžko budou investovat peníze do pozemků, které by nebyly jejich. Na prodeji se tedy zastupitelé neshodli, ale nezavrhují ho úplně.Podrobnosti hodlají dořešit dalším jednáním s majiteli tvrzí.