A proto se rozhodli předat starostovi města petici se žádostí na vybudování skateparku, případně floorbalového hřiště. „Myšlenka skateparku je mi blízká, i to, že jsou naše děti aktivní. Už před lety se vyjadřovaly k vybavení a zařízení školy,“ hodnotí iniciativu dětí starosta Mirotic a zároveň bývalý ředitel zdejší základní školy Milan Brunclík.
Podle jeho slov to je ale spíš hudba budoucnosti, protože obec na tento rok pro sport uvolnila z rozpočtu pouze 50 tisíc korun, které hodlá použít výhradně na nátěr fasády sokolovny.
„Vše bude záviset na otevření grantů z Evropské unie,“ doplnil Brunclík.
„Nyní počítáme především s generální rekonstrukcí školy, v jejímž rámci je i oprava hřiště. Přímo v areálu školy se do budoucna nabízí několik možností, kde bychom mohli florbalové nebo jiné hřiště vybudovat,“ upřesnil starosta.
Brunclík je dětem nakloněn a počítá s dalšími schůzkami s jejich zástupci. Tvrdí, že uvítá jakékoliv náměty o tom, co by moderní sportovní areál měl mít.