Město  v nejbližší době změní rozpočet. Zastupitelé na lednovém zasedání souhlasili s předfinancování investic, na které základní školy mají slíbenou dotaci.

„Tímto rozhodnutím zvýšíme schodek letošního rozpočtu o více než 28 milionů korun. Nelíbí se mi to, ale  návrh podpořím," zdůraznil Radek Boček (ČSSD).

Eva Vanžurová (SNK ED)  ze zkušeností   dlouholeté ředitelky školy konstatovala, že podpora ze státních dotačních titulů rok od roku klesá. Souhlasil s ní zastupitel za KSČM Jiří Lejčar: „Je to pro městský rozpočet dost velká částka. Dotační podpora  bude zřejmě ještě menší a návrh  proto podpořím." S názorem, že je třeba co nejvíce využít dotace, dokud to je možné, vystoupil místostarosta Josef Knot (TOP 09).

Místostarostka za VPM Hana  Rambousová připomněla, že náklady mohou být nižší. Zatím jde o hrubý odhad projektantů a cenu by mohla snížit i výběrová řízení.

Všichni přítomní zastupitelé s předfinacováním prací ve školách souhlasili. Vycházeli i z toho, že se většinou jedná o starší budovy, do kterých je nutné investovat. Kromě toho  úpravy povedou ke snížení energetické náročnosti, což se určitě vyplatí.

Největší částku 10,2 milionu korun dostane  dostane ZŠ E. Beneše na zateplení a výměnu oken  budovy  1. stupně. Pro ZŠ Svobodná je určeno 9,7 milionu korun na energetické úspory  v budově 16. mateřské školy.  ZŠ J. K. Tyla plánuje výměnu oken a zateplení budov 9. mateřinky a křesťanské mateřské školy  a potřebuje 8,4 milionu korun.

Peníze
Podíl města na financování  dotačních akcí škol:
ZŠ Svobodná - 9,7 mil. Kč
ZŠ E. Beneše - 10,2 mil. Kč
ZŠ J. K. Tyla - 8,4 mil. Kč
Zdroj: Městský úřad Písek