V pátek 29. listopadu se bude pod vánoční strom na Velkém náměstí instalovat dřevěný vyřezávaný betlém, který tak bude už pátým do sbírky píseckých betlémů. Jeho autorem je dřevořezbář a písecký rodák Jiří Nekola a finance na jeho výrobu se podařilo sehnat prostřednictvím veřejné sbírky. Uspořádal ji spolek Cohiba Musica, který stojí za projektem Písecké betlémy a zároveň se stará o adventní program ve městě. „Náklady na tento betlém nebylo v našich silách pokrýt, a tak jsme to zkusili formou sbírky. Až nás dojalo, s jakým se setkala úspěchem. Lidem to nebylo lhostejné a za to jim patří velký dík,“ zmínil za spolek Jan Němec.

Vyřezávaný betlém nahradí na náměstí tradiční slaměný. Ten našel nové místo u Kamenného mostu, kde v minulých letech bývala dřevěná 2D plastika. Dřevěná plastika se přestěhuje před restauraci U Kloudů, kde před časem studenti lesnické školy vysadili lípu a umístili pamětní kámen připomínající oběti holocaustu. „Chtěli jsme, aby projekt získal jakýsi duchovní rozměr. Můžeme to brát jako podnět k zamyšlení,“ dodal Jan Němec s tím, že studenti nápad na umístění betlému na toto místo uvítali.

V hradebním příkopu bude tradičně kovový betlém a v podloubí u děkanského kostela malovaný betlém od dětí z mateřinek.

Šestým betlémem bude ten živý, který bude k vidění u děkanského kostela v neděli 22. prosince.

Do budoucna plánuje spolek Cohiba Musica rozšířit projekt píseckých betlémů i o další díla. „Chceme vzít takzvaně pod křídla projektu i betlémy v děkanském kostele i kostele u Václava, ale také například betlém Základní školy E. Beneše,“ nastínil Jan Němec.

Všechny betlémy zůstanou na svých místech do Tří králů, poté se uskladní pro příští advent.

Všechny písecké betlémy budou k vidění na svých místech nejpozději o první adventní neděli, kdy se bude také slavnostně rozsvěcet vánoční strom na Velkém náměstí.