Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu má být ve výši dvaceti milionů korun a podle místostarosty Písku Josefa Knota zatím vše nasvědčuje tomu, že by město mohlo být úspěšné. „Pokud se tak stane, pokryjí dotační prostředky devadesát procent způsobilých výdajů na cyklostezku a přes čtrnáct procent výdajů na lávku,“ uvedl místostarosta.

Zastupitelstvo města minulý týden schválilo zařazení částky 13,5 milionu korun do rozpočtu na rok 2018 na případné předfinancování cyklostezky. To je podmínka pro vyhlášení výběrového řízení. S padesáti miliony na stavbu lávky letošní rozpočet už počítá.
O tom, zda Písek získá dotaci, bude rozhodnuto v dubnu.