Šetřit na stavbách financovaných z veřejných peněz se nemusí vždy vyplatit. Potvrzují to zkušenosti Písku. Město v loňském roce vyhlásilo výběrové řízení na rekonstrukci hřiště u ZŠ Tomáše Šobra.

Předpokládané náklady měly být 17,6 milionu korun, což byla pro město dost velká částka. Písek proto požádal o dotaci ve výši sedmi milionů korun ministerstvo školství. ostatní by dofinancovalo samo. Zastupitelé to však podmínili přidělením dotace.

Ministerstvo školství peníze slíbilo, ale nakonec vše dopadlo jinak. Firma z Kroměříže, která vyhrála výběrové řízení, nabídla cenu 9,9 milionu korun. Na základě toho město snížilo požadovanou dotaci na 4,9 milionu. Ministerští úředníci však usoudili, že město dotaci nepotřebuje a jsou neoblomní.

„Na čtvrtečním jednání rady byl předložen návrh doporučení pro zastupitelstvo, aby město vyčlenilo 10,2 milionu z rozpočtu a financovalo první etapu rekonstrukce z vlastních zdrojů. Nebylo však přijato žádné usnesení a jednání budou pokračovat,“ informovala místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Hřiště je jediným školním sportovištěm, které ještě neprošlo rekonstrukcí. Přitom slouží čtyřem stovkách dětí ze ZŠ T. Šobra a ZŠ Svobodná.

„Největším problémem je chatrné a děravé oplocení areálu. Dovnitř se tak dostávají party, které hřiště ničí. Vlastní sportoviště díky péči školníka jsou naštěstí v takovém stavu, že děti neohrožují,“ uvedla Jana Máchalová, ředitelka ZŠ Tomáše Šobra.