„ Ztvárnění uměleckého kováře Jiřího Bajera představuje místo, kam můžete symbolicky usednout před cestou do partnerského města. Ta jsou zviditelněna na šipkách s jejich názvem, vyznačením směru a vzdálenosti,“ vysvětlila Edita Kučerová z odboru školství a kultury Městského úřadu v Písku.

V roce 1994 tehdejšími starosty měst Písku a velšského Islwynu byla podepsána partnerská přísaha s městem Islwyn, již po tamější správní reformě převzala správní oblast Caerphilly. Tyto kontakty trvají dodnes.

Jedenáct let trvá spolupráce s dánským městem Lemvig, kde Písek spojuje především výměna v oblasti školství. Pravidelně se uskutečňují výměnné pobyty studentů a učitelů píseckého gymnázia a dánské střední školy.

Velmi čilé jsou kontakty Písku se dvěma německými městy. Tradici od roku 2003 mají kontakty s německým městem Wetzlar. Dokument o přátelství byl podepsán o tři roky později.

Pět let letos uplyne od navázání spolupráce s bavorským městem Deggendorf. Toto výročí si Písečtí připomenou účastí na Dunajských slavnostech, které se v Deggendorfu konají 15. července.

Dlouholeté kontakty, především Úřadu práce v Písku, dospěly v roce 2007 k rozhodnutí měst Písek a Deggendorf o uzavření Deklarace o přátelství, ke kterému došlo 22. listopadu 2008. Vazby s tímto bavorským městem se díky aktivitám společností a občanů i geografické blízkosti rychle rozvinuly, 10. června 2012 v závěrečný den Městské slavnosti proběhl podpis partnerského dokumentu.

Písek se rozsáhle prezentoval na Zemské zahradnické výstavě v Deggendorfu. Pravidelné kontakty mají členové Prácheňské umělecké besedy Písek s obdobnou organizací v Deggendorfu. Uskutečnili již několik společných výstav v obou městech, pravidelně se konají také soutěže mladých fotografů.

Od roku 2002 existují vazby na lotyšské Smiltene, což v lotyšském jazyce znamená písek. Mladí fotbalisté se opakovaně zúčastnili Písek Cupu. Rozšiřuje se také kulturní spolupráce. Písek navštívili lotyšské taneční a pěvecké soubory, kontakty navázali Základní umělecká škola Otakara Ševčíka a další školy. V Lotyšsku byl také folklorní soubor Písečan.

Vzájemné kontakty mezi městy se zdaleka neomezují jen na oficiální delegace. „Je velmi důležité, že samozřejmostí se už staly kontakty mezi školami, sportovními oddíly, kulturními soubory i mezi jednotlivými umělci. Snažíme se o to, aby nejdříve docházelo ke spolupráci mezi organizacemi, kluby a soubory a to potom vyvrcholí podepsáním partnerské smlouvy,“ zdůraznila Edita Kučerová.

Platí to i pro slovenské město Velký Krtíš. Zastupitelstvo města na květnovém zasedání schválilo text partnerské dohody. Ta bude slavnostně podepsána 10. června.

Již od roku 1969 se datuje spolupráce mezi Pískem a Velkým Krtíšem, tehdy to bylo na bázi okresů. Spolupráce trvala až do zrušení okresů v ČR k 1. lednu 2003. Na bývalou okresní spolupráci pak volně navázala spolupráce měst Písek a Velký Krtíš. „Je proto možná trochu překvapivé, že město Velký Krtíš je jediným z partnerů Písku, se kterým nemáme uzavřen žádný partnerský dokument. Je to však pouze důkaz toho, že pravé partnerství ani žádný papír nevytvoří. Základem partnerství, byť nikoliv formálně stvrzeného, jsou vztahy mezi lidmi z obou měst, podložené takřka nulovou jazykovou bariérou a kulturní a historickou blízkostí,“ uvedl Ondřej Veselý, zastupitel města Písku a předseda nedávno založeného Spolku přátel Velkého Krtíše.