Výběrového řízení se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k provozování restauračního zařízení. Písemnou přihlášku musí zájemci doručit nejpozději do 21. února 2022 15 hodin na adresu Městský úřad Písek, odbor správy majetku, Velké náměstí 114, 397 19 Písek. Přihlášky doručené později nebudou do tohoto výběrového řízení přijaty.

Radnice také stanovila podmínky, které budou muset zájemci splnit. Nový nájemce zajistí celoroční provoz chaty s minimální otvírací dobou: červen–září 6x v týdnu min. 10.00–20.00 hodin (volný den mimo pátek–neděle); mimo hlavní turistickou sezónu víkendy (pátek–neděle) min. 10.00–18.00 hodin (duben–květen, říjen); mimo hlavní turistickou sezónu víkendy (pátek–neděle) min. 11.00–17.00 hodin (listopad–březen).

Bude také kontrolovat lanové hřiště a 3D bludiště a závady hlásit pronajímateli, zároveň také udržovat altán před chatou včetně doplnění dřeva.

Nájemní smlouva se uzavírá od 1. dubna 2022 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok. Minimální výše nájemného je 100 000 korun za rok + DPH.

Turistická chata prošla před dvěma lety celkovou rekonstrukcí za více než 16 a půl milionu korun bez DPH. Modernizace se dotkla restaurace i pokojů, které dostaly vlastní sociální zařízení. Restaurace má kapacitu 80 míst, v pokojích lze ubytovat až 26 hostů. Lokalita je díky novým hřištím hojně navštěvovaná obyvateli města i turisty.