Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do něj zařazena automaticky. Z hodnocených dat vyplynulo, že Písek má ve srovnání s jinými jihočeskými městy výrazný nárůst malých a středních firem ve městě, vysoký přírůstek obyvatel, vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání, nejvyšší podíl kapitálových výdajů a výdajů na rozvoj bydlení. Za Pískem skončila Blatná a Jindřichův Hradec.

„Pro mě toto ocenění znamená potvrzení správnosti směru, kterým Písek vedeme. Zásluhu však na něm nemá jen současné vedení města. Navázali jsme na naše předchůdce, Toma Zajíčka a Luboše Průšu, kteří v Písku položili dobré základy pro podnikatelskou sféru a nastavili směr hospodaření města. My v jejich stopách pokračujeme,“ řekla starostka Eva Vanžurová.

Do srovnávacího výzkumu Město pro byznys je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam. Hodnotí, jak jsou města příznivá pro podnikatele a používá i metody mystery testování. V rámci výzkumu je shromážděno na 15 000 dat. Jeho smyslem je ukázat podnikatelům, kde jsou pro ně vytvořeny dobré podmínky a zároveň ocenit vedení měst za jejich přístup k této sféře. Celorepublikový vítěz bude znám letos v listopadu.

Petra Měšťanová