Jelikož má ale jít o společnou investici města a Jihočeského kraje, respektive Nemocnice Písek, musí dát záměru zelenou i kraj. „Pevně věřím, že i rada kraje na jednom ze svých nejbližších jednání záměr schválí a my se budeme moct posunout zase o krok dál,“ podotkl místostarosta Písku a vicehejtman Josef Knot.

Pokud se vlastníci dotčených pozemků dohodnou, měl by být finanční podíl Písku kolem 16 milionů korun a podíl kraje o dva miliony méně.
Revitalizace nástupního prostoru nemocnice, jak je akce nazývána, by měla řešit jednak celkový vzhled lokality jako zeleň či opěrnou zeď podél ulice U Obory, jednak také dopravu a parkování. Parkovací stání, která budou rozdělena do dvou úrovní, nabídnou kapacitu 120 míst. Jedno z parkovišť pro šedesát aut bude přístupné přímo z Budějovické ulice, kde vznikne také nový chodník směrem ke kruhovému objezdu. Autobusová zastávka se přesune k domovu mládeže.

Vizualizace okolí písecké nemocnice.
Okolí písecké nemocnice prokoukne a přibude parkování

Předcházet tomu bude zásadní akce Teplárny Písek, která bude v příštím roce překládat stávající parovod, který není právě ozdobou lokality, pod zem. Poté se bude moct začít s revitalizací.
Pokud všechno půjde podle plánu, měl by být v polovině příštího roku hotový projekt a během roku 2019 by se mohla akce uskutečnit.

V lokalitě sídlí kromě nemocnice i další instituce zřizované Jihočeským krajem, a to například střední průmyslová škola či Domov pro seniory Světlo. Záměr kvitují.