Jedná se přesněji o řadový rodinný domek s průchodem do mateřské školy. „Dům je do konce letošního roku pod nájemní smlouvou. Dál pro něj město nemá využití,“ konstatoval Václav Kaifer, vedoucí oddělení majetku a veřejných zakázek MÚ Písek.

Město bude vybírat kupce obálkovou metodou s tím, že nejnižší cena je stanovena na 1,8 milionu korun. Podmínkou prodeje je zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemek k mateřské škole.