Téměř třetina obyvatel je v seniorském věku nad 55 let. Právě jim je určen Senior point, který zahájil činnost před rokem v prostorách Divadla Fráni Šrámka. Kontaktní místo je otevřené vždy v úterý a ve středu od 8 do 11 hodin.

„Město tento projekt podporuje a jsem ráda, že se dostává stále více do povědomí lidí. Činnost bude možné ještě rozšířit, až se Senior point přestěhuje do nové knihovny,“ konstatuje starostka Eva Vanžurová, která také ocenila spolupráci s Radou seniorů.

Senior point však není jedinou formou pomoci města seniorům. „Slibně vypadá pořízení taxíku pro seniory, který by využívali zdravotně postižení a lidé nad 70 let,“ dodala Eva Vanžurová.Přístup města a fungování Senior pointu chválí také předsedkyně Rady seniorů Kateřina Sušická: „Centrum přispívá k lepší informovanosti seniorů, což pokládám za jednu z podmínek jejich aktivního zapojení do života města.“

Senior point, součást Centra kultury města Písek, uspořádal vloni přednášky a besedy na různá témata. Největší zájem byl o dějiny světové kultury, občanský zákoník a prevenci kriminality ve městě. Senior point nabízí také bezplatné poradenství a velmi žádané jsou zájezdy na zajímavá místa.

V centru mají senioři k dispozici zdarma počítač. „Dříve jsem chodila na internet do knihovny, ale tam je nutné se objednávat a ne vždy mi to časově vyhovovalo,“ uvedla včera návštěvnice Senior pointu Mirka Baronová. Senior point bude letos stejně jako vloni financován Jihočeským krajem, městem Písek a z darů sponzorů.