Bude to znamenat změny v dopravě, omezení pro chodce a v neposlední řadě dočasné snížení počtu parkovacích míst.

Tato rekonstrukce, jejíž první etapa má stát maximálně 8,6 milionu korun, naštěstí začne až v závěru hlavní turistické sezony. „Město předá staveniště dodavateli tak, aby nebyl narušen průběh Mezinárodního folklorního festivalu v době od 22. do 26. srpna," uvedl písecký starosta Ondřej Veselý.

Radní již schválili zadání veřejné zakázky na rekonstrukci předpolí Kamenného mostu, která je součástí akce Revitalizace historického jádra města Písku. Každý uchazeč musí mimo jiné předložit seznam všech subdodavatelů.

Největší dopravní akcí v současné době je první etapa rekonstrukce Erbenovy ulice. Situace pro motoristy se v této lokalitě zkomplikovala ještě tím, že současně zde Teplárna Písek vyměňuje rozvody. Objížďky nejsou dlouhé ani složité a řidiči je zatím zvládají bez větších problémů.

Vedle velkých rekonstrukcí se řidiči a chodci průběžně potkávají s omezeními při opravách komunikací. Skončily opravy ulic Václavské, U Vodárny a Krátké, připravují se práce v Harantově ulici a na Mírovém náměstí.