Radní již schválili vypsání výběrového řízení na dodavatele. „Úpravy budou zahrnovat opravu chodníků, veřejné zeleně a komunikací. Dále se mimo jiné počítás odvodněním ploch a překládkou některých sítí,“ informoval místostarosta Písku Josef Knot.

Původně práce měly začít už letos na podzim, ale vzhledem k akci Teplárny se odložily. „Na sídlišti vyměňujeme parovodní rozvody za horkovodní a instalují se zde kompaktní předávací stanice,“ vysvětlila ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková.

Veřejné projednávání studie Jih na radnici v Písku
Lidé by chtěli více zeleně a klidu

Stejně jako v předcházejících etapách i tentokrát realizaci projektu předcházela anketa mezi obyvateli sídliště. „Na základě jejich podnětů jsme například navýšili počet laviček a odpadkových košů,“ doplnil Jan Venclík z odboru investic a rozvoje MÚ Písek.

Odhadované náklady na III. etapu revitalizace jsou necelých 15 milionů korun. Celá částka však nemusí jít z rozpočtu Písku. Město požádá o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyhlášení výzvy bylo několikrát odloženo, dalším termínem je polovina listopadu. Výsledky by měly být známé v prvním čtvrtletí příštího roku.

„Pokud bychom dotaci neobdrželi, pravděpodobně budeme hledat další možnosti financování, nikoliv pouze z vlastních prostředků," uvedl místostarosta Písku Josef Knot.

Stavba parkoviště u MŠ na sídlišti Jih v Písku.
Parkoviště bude hotové v listopadu