Ministerstvo pro místní rozvoj je po ministerstvu životního prostředí další, které uzavřelo s městem memorandum. „Spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj je pro nás klíčová. Koncept inteligentních měst a jeho zavádění do praxe totiž spadá právě do jeho gesce,“ vysvětlil místostarosta Písku Josef Knot, který má ve své kompetenci řízení organizační složky Smart Písek.

Spolupráce se má týkat hlavních oblastí konceptu Smart Písek, jako je udržitelná doprava, energetická opatření, informační a komunikační technologie.