Na žádosti obyvatel i prodejců město loni v březnu  zavedlo  vždy ve středu farmářské trhy. Z hodnocení  předloženého radě města vyplývá, že se osvědčily.

„Vycházeli jsme z poznatků a připomínek prodejců i zákazníků. I když zpočátku zájem  prodejců nebyl velký, postupně se rozšiřoval. Zákazníci zejména oceňují tradiční farmářský sortiment, jako jsou zelenina, ovoce, koření uzeniny, máslo, ale také například čerstvé ryby, zákusky a moučníky,“ uvedla  vedoucí Živnostenského úřadu v Písku Jana Švejnochová.

Vcelku spokojeni jsou i prodejci, kterým vyhovuje místo konání na prostranství Na Bakalářích i prodej ve vlastním stánku.  Připomínku  měli ke způsobu parkování, požadují parkovací kartu, aby při celodenním prodeji  platili za odstavení auta nižší cenu.

Prodejci i zákazníci se shodují, že farmářské i běžné trhy by měly pokračovat s prodlouženou prodejní dobou  do 18 hodin, aby si lidé nakoupili i cestou ze zaměstnání.

Radním byly předloženy dvě varianty změny tržního řádu. Rozhodli se pro tu velkorysejší:  Trhy na Bakalářích budou celoročně v pátek od 7 do 18 hodin, od března do prosince  bude prodejní doba v pondělí, čtvrtek a pátek  od 7 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Farmářské trhy  budou celoročně ve středu od 7 do 18 hodin.