V loňském roce město obsadilo v Jihočeském kraji třetí příčku za Vimperkem a Českým Krumlovem v soutěži vyhlašované Jihočeským krajem a společností EKO-KOM. „Úplně spokojeni však být nemůžeme. Přes dosažené výsledky každý Písečan ročně vyprodukuje zhruba 140 kilogramů odpadů, který končí na skládce. Je tedy co zlepšovat,“ myslí si vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Písek Miloslav Šatra.

Město a Městské služby Písek, které se o svoz odpadu starají, zavedly v uplynulých letech různá opatření k lepší informovanosti lidí a jejich motivaci dále třídění zlepšovat. „Před více než dvaceti lety jsme připravili koncepci, které se důsledně držíme,“ zdůraznil Miloslav Šatra. Důležitá je podle radního pro životní prostředí Marka Anděla také osvěta. „Vedeme dlouhodobou kampaň zejména mezi dětmi, na což navazuje i spolupráce se školami,“ dodal Marek Anděl.Právě dětem, ale nejen jim, je určena nová brožura nazvaná Průvodce tříděním odpadu v Písku připravená městem a společností EKO-KOM. „Jsou v Písku stále ještě lidé, kteří dosud třídění odpadu neřeší. Buď je to nezajímá, nebo si myslí, že tříděný odpad stejně skončí na skládce. Doufáme, že brožurou se nám podaří tyto lidi oslovit,“ říká Miloslav Šatra.

Publikace je přehledná, plná obrázků a jednoduchých schémat, aby zaujala i nejmladší čtenáře. Občané se zde mimo jiné dočtou, jak mohou ovlivnit množství odpadu, co lze a jak třídit a jak se vytříděné komodity dále zpracovávají.

Obyvatelé města poukazují na to, že sice třídí, ale pak nemají kam odpad dávat, protože kontejnery jsou přeplněné. „Nebyl by problém přidat nádoby nebo zvýšit počet svozů. Ale druhotné suroviny se váží, EKO-KOM sleduje efektivní využití nádob a podle toho městu za tříděný odpad platí. Kontejner naplněný jen několika velkými nesešlápnutými krabicemi nelze odvážet,“ vysvětlil Miloslav Šatra.

Prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko město dostalo 20 kontejnerů na plast a stejný počet na papír. Na přelomu ledna a února městské služby poprvé rozmístí nádoby na kovy. O tom, že třídění se Písečákům vyplatí, svědčí skutečnost, že zastupitelé rozhodli o snížení ročního poplatku za odpad o padesát korun.

Kam s odpadem
Obyvatelé Písku mají k dispozici 147 stanovišť s nádobami na separovaný odpad. Kromě toho mohou využívat sedm sběrných dvorů: Logry, U Václava, Hradiště, Portyč, u kompostárny, Nový Dvůr a Semice. Na území města je dále rozmístěno na 2000 nádob na bioodpad.