Vyřazené telefonní budky se proměňují na knihobudky, zaplňují se knihami a následně budí zvědavost, zájem a radost. Jan Bičák, autor projektu, otevřel první knihobudku v roce 2014 v pražské nemocnici IKEM. Následovaly desítky knihobudek po celé republice. Myšlenkou projektu je nabídnout kolemjdoucím možnost vzít knihu do ruky, začíst se, odnést si knihu domů, případně přinést jinou, sdílet čtenářské zážitky.

Motivace naší knihovny je podobná. Chceme dostat knihy k veřejnosti netradiční formou a následně přivést veřejnost ke knihám i do knihovny. Do proměny zašlé telefonní budky v Palackého sadech se zapojili i žáci ZŠ E. Beneše, kteří zbrousili starý nátěr. Díky aktivní účasti na přípravách si vytvářeli vztah k veřejnému prostoru. Knihobudka již nebude patřit k věcem, které bez zájmu míjejí, bude pro ně mít zvláštní hodnotu. Práce dokončil výtvarník Vojtěch Bitto podle návrhu architektky Laury Jablonské.

Ve středu 19. 12. v 8.15 budeme knihobudku slavnostně otevírat. Tento „vánoční dárek“ občanům města Písku rozbalí starostka Eva Vanžurová. Za přítomnosti místostarostky Petry Trambové, místostarosty Petra Hladíka a žáků ZŠ E. Beneše přestřihne kolaudační stuhu. Pro knihovnu to bude taková malinká předpremiéra před očekávaným otevřením nové knihovny. Knihobudce i nové knihovně přejeme mnoho spokojených čtenářů a návštěvníků.

Štěpánka Činátlová