Projekt si vzali pod svá křídla studenti střední zemědělské školy, kteří také uspořádali sbírku. Podařilo se vybrat 45 tisíc korun. Dále se na projektu podílí Prácheňské muzeum, písecký okresní archiv, Ústav pro studium totalitních režimů a městská knihovna. Kameny zmizelých instaloval Gunter Demnig i v Českých Budějovicích.