Lávka je součástí cyklistické stezky a chodníku vedoucích kolem sportovišť k hotelu Cadillac a na pravém břehu pod areálem Jitexu.

Ty však ještě nejsou zcela dokončené. Otevřít veřejnosti by se měly začátkem října stejně jako lávka. Tu ještě čeká kolaudace. V úterý dopoledne tak měli přítomní mimořádnou možnost projít se po lávce legálně a v předstihu.

Slavnostního převzetí lávky se zúčastnil mimo jiných také její autor a písecký rodák, architekt Josef Pleskot.

Lokality Hradiště a sv. Václav v Písku propojila přes řeku Otavu lávka Dagmar Šimkové, kterou v úterý město za účasti jejího autora architekta Josefa Pleskota převzalo od firmy Metrostav. „Přeji Písečákům, aby je lávka spojovala,“ vzkázal slavný architekt, který tak má první stavbu ve svém rodném Písku.

Slavnostního převzetí se zúčastnila také další známá písecká rodačka Kateřina Neumannová, která zavzpomínala, jak zde trénovala. „Škoda, že tu lávka nestála před 35 lety. Neběhala bych trénink přes dva mosty, ale přes tři,“ zažertovala.

Starostka Písku Eva Vanžurová je přesvědčena, že lávka se stane novou atraktivitou Písku. „Pojmenováním po Dagmar Šimkové vznikne zároveň jakýsi pomník obětem totalitního režimu,“ ocenila.

Záměr lávky vznikl za minulého volebního období, kdy byl starostou Ondřej Veselý. „Vzpomínám, jak jsme s architektem Josefem Pleskotem hledali vhodné místo, kde by mohla lávka stát. Jsem rád, že se nápadu nevzdal, i když se zpočátku nesetkal jen s pozitivními reakcemi. Šel do toho z čistého patriotismu,“ zmínil.

Lávka za zhruba padesát milionů je dokončená, ale ještě ji čeká kolaudace. Začátkem října by se měla zpřístupnit veřejnosti.