I když setkání bylo učeno především začínající básníkům, na úvod dostal slovo zkušený básní Bohuslav Richter, který četl ze své sbírky Přicházím k tobě. Vyšla nákladem 1500 výtisků a je beznadějně vyprodaná. Ukázky ze své tvorby uvedl také již zkušený Potom se představili začínající básníci Dominika Farkas ze Střední lesnické školy Písek studenti nebo čerství absolventi píseckého gymnázia Michal Kubec, který píše nejen verše, ale pokouší se i o román, Agáta Bicanová a další. Návštěvníci mohli vidět i mladé výtvarníky. Velmi úspěšné maturitních práce sami uvedli čerství absolventi Gymnázia Písek Dominik Melski a Bohuslava Kramplová. „Mám velkou radost z toho, že Písek má tolik mladých nadějných básníků a výtvarníků,“ dodal Jan Novotný.