Nejen pro mysliveckou veřejnost, ale také pro všechny přátele přírody se již více než 55 let koná v Písku tradiční Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře, a to v areálu Lesnické školy. Letos se uskuteční od 19. do 24. dubna a nabídne kromě přehledu ulovené zvěře za uplynulý hospodářský rok z více než 50 honiteb správního obvodu ORP Písek také například výstavu výtvarných prací žáků základních škol nazvanou „Lidé, kteří sází stromy“. V rámci slavnostního zahájení přehlídky 19. dubna budou zároveň vyhlášeny výsledky této soutěže.

Chovatelské přehlídky trofejí jsou zakotveny v zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti s tím, že za účelem hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře každoročně rozhoduje o jejich konání orgán státní správy myslivosti, v tomto případě tedy Městský úřad Písek, odbor životního prostředí. „Přesto se vždy organizátoři snaží zařadit k této zákonem dané části také různé zajímavosti. Nejinak tomu bude také letos, kdy chovatelskou přehlídku trofejí doplní kromě výstavy také ukázka ochrany obojživelníků v Přírodním parku Písecké hory nebo například videoprezentace z činnosti Záchranné stanice živočichů Makov,“ uvedl David Schwedt z odboru životního prostředí.

Bohumila Turková a Libor Šejna před instalací hnízd pro jiřičky.
Experiment v Makově: V nových hnízdech mohou jiřičky adoptovat opuštěná mláďata

Chovatelská přehlídka trofejí, jejíž organizace je rozhodnutím úřadu svěřena Českomoravské myslivecké jednotě, z. s. – okresnímu mysliveckému spolku Písek, tedy není jen formální povinností, ale také nástrojem osvěty a vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. Jak doplnil Jan Matulka, předseda Okresního mysliveckého spolku Písek, je konání přehlídek důležité nejen ze zákonných důvodů, ale také pro porovnání kvality zvěře v jednotlivých honitbách z dlouhodobého chovatelského hlediska.

„Věříme, že letošní přehlídka myslivecké péče, doplněná uvedenými zajímavostmi, přispěje ke vzdělávání mladé generace budoucích myslivců, lesníků a ochránců přírody. Chtěli bychom všechny přátele přírody na výstavu co nejsrdečněji pozvat a zároveň poděkovat všem partnerům, kteří se na pořádání tohoto ročníku spolupodíleli,“ dodal David Schwedt.