V Písku během jara přibylo sedmdesát alejových stromů

Písek - Během jara se městské služby věnovaly mimo jiné výsadbě stromů. Jedná se o tradiční náhrady za pokácené dřeviny, ale i vysázení na nových místech. Do městské zeleně tak od poloviny března přibylo více než 70 alejových stromů. Například promenádu v Čechově ulici nově lemují kompaktní katalpy trubačovité, které zaujmou svými výraznými listy. Na Bakalářích u fary byly vysázeny voňavé šeříky na kmínku a v Rokycanově ulici pak tradiční javory. V ulici Karla Čapka se ve spolupráci s průmyslovou školou vysázely platany, které před střední školou doplňují uliční čáru a příjemně tak dotvářejí široký uliční parter. Pokračovalo se také v obnově Lipové aleje. „Kromě výsadby stromů jsme se letos zaměřili i na dosadbu výpadků v živém habrovém plotě na Mírovém náměstí, který je teď znovu celistvý,“ poznamenal Ondřej Kofroň, koordinátor městské zeleně z Odboru životního prostředí MÚ Písek. Město se podle jeho slov v posledních letech zaměřilo na početnější výsadby stromů, které by v blízké budoucnosti měly pomoci se zlepšením městského klimatu. Díky spolupráci odboru životního prostředí a městských služeb se za poslední roky vysadilo bezmála tisíc stromů.

Knihovny na Písecku podpořil Jihočeský kraj

Písecko - Na podporu knihoven v píseckém regionu poskytl v letošním roce Jihočeský kraj téměř 1,7 milionu korun. V menších městech a obcích Písecka poslouží dotace celkem šedesáti knihovnám, z nichž 31 používá AKS (automatizovaný knihovní systém) Clavius REKS.

Rekonstrukce komunikace I/20 přes Písek.
Práce na průtahu Pískem končí. Nejpozději v sobotu se provoz vrátí do normálu

Městská knihovna Písek na základě smlouvy s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích i v roce 2022 zajišťuje realizaci Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. "Základním úkolem knihovny je pomoc menším knihovnám regionu Písecko, a to ve formě asistence při rozšiřování nabídky služeb, zlepšování vzájemné komunikace a především vytváření a pravidelné distribuce tzv. výměnných fondů," uvedla Jana Pokorná z Oddělení regionálních služeb Městské knihovny Písek. Doplnila, že tyto výměnné fondy podstatným způsobem obohacují a zatraktivňují nabídku knižních titulů obecních knihoven, které mají omezené možnosti při jejich nákupu.

Do výkonu regionálních funkcí dále patří poradenská a konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, semináře, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů a servis automatizovaného knihovního systému. "Síť knihoven Písecka Městské knihovny Písek tvoří šest knihoven s profesionálním knihovníkem a 54 knihoven s neprofesionálním knihovníkem," dodala Markéta Tíchová z Oddělení regionálních služeb písecké knihovny.

Stromy na Bakalářích jsou prořezané

Písek – Na Bakalářích se prořezávaly další vzrostlé dřeviny. O ošetření se postarali pracovníci odboru životního prostředí společně s městskými službami. „Všechny stromy jsme prověřili a shodli jsme se na tom, že je potřeba provést bezpečnostní a zdravotní řezy u dvou lip srdčitých, rostoucích v místě městské tržnice nedaleko barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Kromě toho bylo třeba ošetření jerlínu japonského a dřezovce trojtrnného, které rostou v zeleném pásu v blízkosti fary,“ informoval o průběhu provedených zásahů Ondřej Kofroň, koordinátor městské zeleně. Doplnil, že cílem provedených řezů bylo především zlepšit provozní bezpečnost na stanovišti a předejít tak potenciálnímu pádu větví či rozlomení koruny, kterým by mohla být způsobena škoda na majetku či zdraví. „Jelikož jsme odvezli čtyři plné kontejnery odřezaných větví a v koruně lípy nad tržištěm byla instalována dynamická vazba, věřím že jsme ve spolupráci s arboristy udělali pro bezpečnost stromů maximum,“ uvedl Tomáš Gareis z Městských služeb Písek.

Stavba dálnice D4 na Písecku.
OBRAZEM: Stavba dálnice D4 má za sebou první rok. Další dva a půl před sebou

Květnový ořez stromů na Bakalářích navazuje na předchozí etapu, kdy byly v závěru loňského roku ošetřeny mladé a vybrané vzrostlé stromy v hlavní jírovcové aleji a dále též na nedávnou nultou etapu ošetřování stromů v Palackého sadech.

Muž z Čížové močil do květináče, pak nechtěl zaplatit pokutu

Písek – Městská policie řešila v nedávné době dva případy v centru Písku. Díky kamerovému systému strážníci chytili muže, který v nočních hodinách v podchodu do Palackého sadů násilím otevřel reklamní skříň a odcizil z ní několik magnetů. „Jednalo se o muže z Písku, kterého hlídka nalezla v nedaleké provozovně,“ uvedl za městskou policii Miloš Ťupa s tím, že se muž přiznal a dostal pokutu. O den později, také v noci, řešili strážníci muže z Čížové, který v Chelčického ulici znečistil veřejné prostranství tím, že močil do květináče. Muž dostal pokutu, ale vzhledem k tomu, že ji odmítl zaplatit, byla celá událost předána ke správnímu řízení na MÚ Písek k dořešení.