V současné době buduje firma Metrostav lávku navrženou architektem Josefem Pleskotem, která má být hotová letos na podzim. Stejná společnost vysoutěžila také cyklostezku a chodník. „Nabídli nejnižší cenu, a to 11,7 milionu korun,“ uvedla mluvčí radnice Irena Malotová.
Kilometr a půl dlouhá cyklostezka včetně chodníku a zeleně bude téměř celá pokryta z dotace a ještě zbude na lávku. „Tam nám dotace zaplatí přes čtrnáct procent celkových výdajů,“ doplnil místostarosta Písku Josef Knot.

Celkové náklady na dvouramennou lávku jsou 48 milionů korun.

Cyklostezka povede po levém břehu řeky Otavy kolem sportovišť k hotelu Cadillac a na pravé straně řeky pod areálem Jitexu. V obou případech naváže na stávající cyklistické trasya propojí tak obě lokalitys centrem města a průmyslovou zónou, což bude jejím hlavním přínosem.