V bývalém vojenském prostoru v lokalitě Sv. Václav bude ještě letos dokončen sběrný dvůr za zhruba 5,9 milionu korun. Až 85 procent uznatelných nákladů by mohla pokrýt dotace z Operačního programu životní prostředí. „Máme příslib dotace, nyní se čeká na vyřízení některých podkladů a stavba může začít,“ uvedl Rudolf Koraba z odboru investic a rozvoje MÚ Písek.

Nový sběrný dvůr nahradí sběrné místo u dětského dopravního hřiště. „Je v zátopovém území a při hrozbě větší vody se musí kontejnery odvážet,“ připomněl vedoucí odboru životního prostředí MÚ Miloslav Šatra.

Písek má sedm sběrných dvorů. „S výstavbou dalších nepočítáme. Investice se budou orientovat na zlepšení podmínek pro třídění,“ dodala starostka Písku Eva Vanžurová.