Grantový program nazvaný VsákniSe plánuje město vyhlásit během června letošního roku. Jeho cílem bude podpořit vlastníky pozemků v boji proti změně klimatu prostřednictvím malých, ale efektivních opatření, která řeší zacházení s dešťovou vodou. Záměr schválili radní města, jak informovala místostarostka Petra Trambová. „Chceme motivovat občany, aby na vlastních pozemcích realizovali opatření na zadržování dešťové vody. Když si například svedou z okapu do tzv. dešťového záhonu vodu, která to na určitou dobu zadrží a vsákne se, zlepšíme tím mikroklima a zároveň nebudeme zbytečně zatěžovat čistírnu odpadních vod dešťovými vodami," vysvětlila.

Na dotační program město vyčlení 200 tisíc korun. Podpořit bude možné dvacet projektů, každý v maximální částce deset tisíc korun. „Městské prostředí je třeba adaptovat na změnu klimatu. Vhodnými opatřeními lze přispět k zelenější a udržitelnější urbanistické struktuře města, ke snížení tepelných ostrovů a k lepšímu zadržování srážkových vod, které díky odpařování napomáhají k ochlazování města,“ poznamenala místostarostka. Lidé budou moci žádat o dotaci například na dešťové záhony s drenáží i bez ní nebo na vsakovací retenční průlehy.

Podpora bude určena fyzickým osobám – majitelům pozemků či nájemcům, kteří budou mít souhlas vlastníka pozemku s realizací opatření. Jeden žadatel bude moci získat finanční podporu pro jedno opatření realizované na jediném pozemku. „Bude vytvořena hodnotící komise, která bude posuzovat předložená opatření. Bude také vytvořena výkresová mapa specifikující místa ve městě, kde bude možné realizovat opatření podporovaná grantem. Vytvořena bude v souladu s mapou teplotní zranitelnosti města, a to umožní cílenou podporu v oblastech, kde je to nejvíce potřeba,“ doplnila Petra Trambová.

Žádosti se budou podávat on-line a žadatel bude muset předložit výpis z katastru nemovitostí, fotodokumentaci místa před, během a po realizaci opatření. To bude muset udržet tři roky. Žádosti bude administrovat kancelář Smart Písek, která bude také spolu s odborem životního prostředí zajišťovat odbornou podporu a garanci dotačního programu.