Od příštího roku by se situace měla změnit. Dosud se v Písku platilo za popelnici a frekvenci svozu. Zastupitelé na zasedání 21. června schválili novou obecně závaznou vyhlášku, podle které město, tak jako 98 procent obcí Jihočeského kraje, přechází na kapitační platbu.

Znamená to, že poplatek bude platit každý trvale hlášený obyvatel města. Týkat se to bude také cizinců, kteří zde pobývají déle než tři měsíce.

„Odpad produkuje každý občan a je nutné, aby platil za jeho svoz a další nakládání. Někteří lidé to bohužel řeší tak, že za popelnici neplatí a odpad dávají do košů po městě nebo na černé skládky," uvedl k nové vyhlášce její předkladatel, místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).

„Byl jsem jako zastupitel hrdý na to, že Písek byl baštou známkového systému. Příznivě se to projevilo v třídění odpadu. Bylo by lepší vypátrat nepoctivce a přimět je k placení. Nový systém trestá spořádané lidi," myslí si Tomáš Franců (SNK ED).
Podle slov starosty Ondřeje Veselého (ČSSD) současné zákony a vyhlášky neumožňují městu přimět neplatiče k plnění jeho povinností.

Karel Kratochvíle (ČSSD) se obává nepříznivého dopadu nové vyhlášky zejména na mladé lidi a důchodce. „Spočítal jsem si, že dojde k navýšení poplatku až o 150 procent. V době, kdy mnozí lidé počítají každou korunu a žijí od výplaty k výplatě, nemohu jako sociální demokrat pro novou vyhlášku hlasovat," zdůraznil Karel Kratochvíle.

Obavu, že nové poplatky zvýší náklady na odpadové hospodářství, vyslovil Josef Tesař (KSČM). „Za víc peněz budou možná lidé chtít víc popelnic než jednu jako dosud. Protože popelové nádoby jsou v majetku městských služeb, budou jich muset nakoupit mnohem víc," uvedl Tesař.

Dosud obyvatelé platili za popelnici při svozu jednou týdně 1915 korun ročně, při svozu jednou za 14 dnů 995 korun. Od 1. ledna 2013 zaplatí každý trvale hlášený obyvatel 590 korun za rok. Náklady jen na netříděný odpad představují za rok čásku téměř 10,5 milionu korun. Dalších více než 7,6 milionu město zaplatí za sběrné dvory, odpadkové koše, likvidaci černých skládek, ruční úklid, svoz bioodpadu a provoz kompostárny.

„Novela zákona o odpadech umožňuje zvýšit poplatek až do tisíce korun. V současné složité ekonomické situaci však touto cestou jít nechceme. Pokud budou lidé více třídit a nebudou se objevovat černé skládky, bude možné na nákladech šetřit a případně pohyblivou složku poplatku snížit," připomněl místostarosta Vojtěch Bubník.

Podle názoru některých zastupitelů napříč politickým spektrem změna vyhlášky postihne hlavně majitele rodinných domků. Obvykle čtyři obyvatelé měli zaplacenou jednu popelnici. Při svozu jednou za dva týdny platili 995 korun ročně, od příštího roku to bude 2360 korun.

Na jednání zastupitelů zazněly rovněž obavy, že lidé budou méně třídit, protože si řeknou, že stejně musí zaplatit víc peněz. Zkušenosti jihočeských obcí, kde už kapitační platbu zavedli před několika lety, ukazují, že nechuť třídit se projeví jen krátkodobě po zavedení poplatku.

I když v diskusi se názory zastupitelů různily, vyhláška byla schválena 18 hlasy z 24 přítomných.