To platí i o jiných řekách. Město Písek však při srovnání s katastrální mapou zjistilo, že část břehů Otavy je jeho majetkem. Na pravém břehu jde konkrétně
o úsek od Václavského jezu, kolem bývalého Jitexu až k lávce přes městský ostrov.


Právě zde panuje čilý ruch. „Pracovníci Městských služeb Písek vyřezávají náletové a další nežádoucí stromy a keře. Nechávají zde sice náletové, ale perspektivní dřeviny, které by časem mohly nahradit staré a z části již nemocné současné olše, vrby a další stromy," vysvětil Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek.


Na obou březích Otavy jsou však i stromy, které byly silně poškozeny povodní a budou se muset kácet.


Přibližně stejně dlouhý úsek patří městu Písek na levém břehu Otavy. I tady se počítá s vyčištěním porostů. „Tři stromy bude nutné pokácet. Jeden je u dětského dopravního hřiště a je zcela suchý. Další dva jsou ve velmi špatném zdravotním stavu. Počítáme tady s vysazením dvou až tří stromů tak, aby jim ty současné nebránily v růstu," doplnil Miloslav Šatra.


Středisko městské zeleně Městských služeb Písek využívá vegetačního klidu k úpravám stromů také v dalších lokalitách. Například na kaštanech na Bakalářích byly zkráceny větve, které by mohly zranit kolemjdoucí do obličeje.