Starostka Písku Eva Vanžurová označila loňský rok za výrazně proinvestiční. „Zatímco v roce 2017 jsme vydali na investiční akce 215 milionů korun, v loňském roce to byl víc než dvojnásobek,a sice 562 milionů korun,“ shrnula. Mezi nejzásadnější a nejnákladnější akce v roce 2018 patřila nová úpravna vody na Hradišti, pokračování rekonstrukce nové knihovny, lávka Dagmar Šimkové spolu s navazující cyklostezkou, rekonstrukce lyžařského svahu, parkovací plocha naproti poště a regenerace sídliště Jih. Běžné provozní náklady se podařilo snížit o 16 milionů korun, na dotacích město získalo 93 milionů korun.

Rozpočet pro letošní rok je plánován jako přebytkový. „Největšími akcemi budou smart areál v čistírně odpadních vod, dokončení městské knihovny, rekonstrukce ulice Karla Čapka, úpravy prostranství před nemocnicí, rekonstrukce chaty Živec a doufejme, žei zahájení stavby nového bazénu,“ vyjmenovala starostka Eva Vanžurová.